МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

НАЧАЛО

 

СТРУКТУРА

 

ВРЪЗКА С НАС

 

НОВИНИ

 

РАБОТА

 

ИЗТЕГЛИ

 

 

 

ВАШИТЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВНЕСИ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

                                                        

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Дирекция Е Безопасност на хранителната верига

E2 –Хигиена на храните, Система за бързо съобщаване и Обучения

Брюксел, 22 Септември, 2008

 

УВЕДОМИТЕЛНА НОТИФИКАЦИЯ:08-468

ТЕМА: последващи мерки по НОТИФИКАЦИЯ 08-459: съдържание на меламин в адаптирана храна за бебета от китай. Доклад от ИНФОСАН

 

Комисията получи следната информация от международната мрежа на службите по безопасност на храни ИНФОСАН

 

Трета актуализация на спешно съобщение на ИНФОСАН Замърсяване с меламин на прахообразна адаптирана храна за бебета от Китай

22 Септември 2008 г.

Подготвено от Отдел по Безопасност на храни, зоонози и хранителни инфекции

Световната здравна организация (СЗО) се споразумя да пусне в обръщение информация съдържаща планът за действие, който се прилага от Министерство на здравеопазването в Китай на вниманието на членовете на ИНФОСАН и мрежата на ИНФОСАН за спешни случаи

Съдържанието на този документ не рефлектира върху правилата, регламентите, политиката и ръководствата на СЗО

 

Препоръка на ИНФОСАН към Страните членки относно случая със замърсена с меламин адаптирана храна за бебета от Китай.

ИНФОСАН е сигнализирал Страните членки да следят за възможна локална дистрибуция на замърсени с меламин мляко  и млечни продукти, включително адаптирана храна за бебета с произход Китай. Тъй като умишленото добавяне на меламин в суровото мляко в международен мащаб изглежда е продължавало няколко месеца, възможно е някои от замърсените млека и млечни продукти да са били дистрибутирани до други пазари по неофициални канали. ИНФОСАН е сигнализирал също Страните -членки, да следят за симптоми включващи нарушение на бъбречната функция при бебета хранени с прахообразна адаптирана храна за бебета или със замърсено мляко и млечни продукти. Бъбречните камъни са рядко срещани при бебета и биха могли да бъдат индикация, че заразеният продукт е на местния пазар. Страните – членки би трябвало да са осведомени за възможна дистрибуция по официални или неофициални пътища на заразените продукти, защото в този случай се касае за големи количества и последиците от този случай са сериозни за общественото здраве. От понеделник (22.09.2008г.) СЗО ще създаде специализиран web site със свързана информация съдържаща случаите на замърсени с меламин млечни продукти:

http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan_events/en/index.html

 

Ситуация към момента:

Според Администрацията на Китай за надзор на качеството, инспекция и карантина (АКНКИК), меламинът сега не е установен единствено в адаптирана храна за бебета, но също и в течно мляко.  Такива течни продукти бяха установени положителни за меламин в Mengniu Dairy Group Co., Yili Industrial Co. and Shanghai-based Bright Dairy.

Министерство на здравеопазването, Китай, информира, че към 21.09.2008г., 39 965 бебета са били лекувани след консумиране на адаптирана храна за бебета и са в различен стадии на възстановяване. Общо 12 892 бебета са били хоспитализирани, между тях 104 са все още в критично състояние. Към днешна дата 1579 пациента са били изписани от болницата.

Между пациетите, които са били лекувани, 81,9% са под 2 годишна възраст, 17,3% са между 2 и 3 години и 0,8% са 3 годишни и над тази възраст.

След епидемиологичното проучване, болестта при лекуваните бебета и малките деца е била свързана с консумацията на прахообразна адаптирана храна за бебета от фирма Санлу, и няма никакви доклади на хора заболели след консумация на течно мляко по това време.

Към днешна дата, 22.09, никакви смъртни случаи не са били докладвани между тези, които са били лекувани или хоспитализирани. Докладваните смъртни случаи се появиха между май и август 2008.

 

Режим на лечение

Следният режим беше публикуван от Министерство на здравеопазването , Китай.

 

Клинични симптоми:

1. Необясним плач при бебетата, особено когато уринират, възможно е повръщане.

2. Макроскопична или микроскопична хематурия

3. Силен обструкционен бъбречен недостиг: олигурия или анурия

4. Освобождаване на камъни по време на уринране. Например, момченце с уретрална обструкция с камъни, обикновено задържа урина.

5. Високо кръвно налягане, оток, болезненост при перкусия в бъбречната област.

 

Ключови критерии за диагностициране:

1. Хранени със замърсена с меламин адапитрана храна за бебета

2. Наличие на един или повече от горецитираните кличнини признаци.

3. Резултати от лабораторни анализи: рутинни тестове на урина с макроскопична или микроскопична хематурия; биохимичен анализ на кръвта; тест за функциите на черен дроб и бъбреци; коефициент на калции/креатинин в урината (обикновено нормален); морфология на червените кръвни телца в урината показва нормална морфология на червените кръвни телца (липса на гломеруларна хематурия) тест на паращитовидния хормон (обикновено нормален)

4. Проучване чрез изображение: за предпочитане В ултразвуоково изследване на пикочната система. При необходимост СТ сканиране на корема и интравенозна урография ( да не се използва в случай на анурия или бъбречна недостатъчност). Радионуклидно сканиране на бъбреците може да бъде използвано, където е налично за да се оцени бъбречната функция.

5. Детайлно ултразвуково изследване.

 

Общи характеристики: билатерално разширяване на бъбреците; увеличено ехо на твърдите тъкани; нормална паренхимна плътност; лека пиелектазия или калицектазия; притъпен бъбречен каликс. Ако обструкцията(запушването) е локализирана в уретера, тогава над точката на запушването уретера се разшивява. При някои случаи има оток с перинефронна мазнина и меки тъкани около уретера. С разпространяването на заболяването, бъбречното легенче и уретерната стена може да отекат вторично. Малко случаи са с асцит.

 

Характеристики на камъните: повечето камъни засягат събирателната система и уретерите от двете страни. Уретралните камъни са разположени главно в мястото на свързването на легенчето с уретера, частта където уретера преминава през илиачната артерия, и съединяването на уретера с пикочния мехур. Камъните стоят събрани на група и покриват голяма област. По-леко ехо в задната част. Повечето камъни са различни от калциево оксалатните камъни. Пикочния тракт е поти изцяло запушен от камъни.

 

Диференциална диагноза

1. Диференциране на хематурията: необходимо е да се изключи гломеруларна хематурия.

2. Диференциране на камъните: камъните са нормално радиопрозрачни и имат негативно рентгеново изображение на пичкочния тракт. Тази характеристика диференцира камъните от калциево-оксалатните и калциево фосфатните.

3. Диференциране на острата бъбречна недостатъчност: неободимост да се изключи предбъбречната и бъбречната недостатъчност.

 

Лечение:

1. Незабавно спиране използването на замърсената с меламин адаптирана храна за бебета на прах.

2. Лечение: използване на инфузия и алкализиране1 на урината, за да се разбият камъните. Коригиране на водния, електролитния и киселинно-основния дисбаланс. Мониторинг на рутинните тестове на урината, биохимията на кръвта, бъбречните функции; отклоненията при ултразвуковото изследване ( по –специално да се обърне внимание на бъбречното легенче, разширяването на уретера и промяната на камъните по форма и място). Ако камъните са свободни и са като пясък, много е вероятно да се изхвърлят с урината.

3. Лечение на усложнена остра бъбречна недостатъчност: приоритет трябва да бъде даден на живото застрашаващи усложнения като хиперкалиемия. Мерките включват прилагането на натриев бикарбонат и инсулин. Ако е възможно, рано може да бъде използвана кръвна диализа и  перитонеална диализа. При необходимост могат да бъдат предприети хирургични мерки, за да бъде премахната обструкцията(запушването).

4. Хирургично лечение: ако лечението не е ефективно, и са налице хидроцеле и увреждане на бъбреците или кръвна диализа или перитенеална диализа не са приложени при бъбречна недостатъчност, хирургични методи могат да бъдат взети предвид, за да се отстрани обструкцията. Камъните могат да бъдат премахнати чрез различни методи включително цистоскопско ретроградно интубиране в уретера, презкожен дренаж на бъбреците, хирургично отстраняване и презкожно отстраняване на бъбречни камъни. Приложението на ESWL е крайно ограничено, защото камъните са свободни, главно съдържат урати и пациентите са бебета.

 

Последващи действия

След отстраняване на обструкцията и възстановяването на общото състояние, бъбречната функция и уринирането, децата могат да бъдат изписани.

 

Ключово изискване за последващите действия:

Рутинни тестове на урината: ултразвук на пикочната система; тест за функция на бъбреците; IVP (интравенозна пиелограма ако е необходимо)

 

Забележка: Документът е преведен от Националната контактна точка на СБСХФ

 

 

РЕШЕНИЕ НА КАМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ 26.09.2008 Г. ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ МЛЯКО, С ПРОИЗХОД ИЛИ ИЗПРАТЕНИ ОТ КИТАЙ

 

Добавено на 08.10.2008 г