РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

адрес:

Благоевград

ул. "Братя Миладинови" №2

тел.: 073/88-87-01

 факс.: 073/88-87-03

ВАШИТЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВНЕСИ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ