РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

     За пета поредна година РИОКОЗ - Благоевград организира кампания за здравословно хранене. Целта на кампанията е да се подобри информираността на децата и  учениците  за ролята на здравословното хранене и физическата активност за поддържане на здравословно тегло.

В рамките на тази кампания РИОКОЗ - Благоевград, съвместно с партньори, организира  здравно-образователни дейности.

  Здравословно = Вкусно

25.11.2010 г.,  10.00 часа,  ЕТ  „ Мария Илиева – РАЙ „  

ул. „ Скаптопара „ № 22 – Заведение за бързо хранене, гр. Благоевград. Аранжиране на Пирамида на  здравословното  хранене  от ученици  на  ІІІ ОУ „ Димитър Талев „ гр. Благоевград. Представяне на здравословно меню.Антропометрични измервания ( ръст, телесно тегло ). Определяне Индекс на телесна маса на ученици и граждани.

          Изложба на здравословни храни

         25.11.2010 г., 10.00 часа. Земеделска професионална гимназия 

„ Климент Тимирязев „  гр. Сандански. Участват ученици от  специалност

 „ Хляб, хлебни и сладкарски изделия „.

          Да се храним здравословно

26.11.2010 г.,  11.00 часа. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов” гр. Гоце Делчев. Участват ученици от специалности „  Производство на хляб и хлебни изделия „,  „ Производство на храни и напитки „ и „Обслужване на заведения за общественото хранене „.

 Разпространение на здравно-образователни материали с препоръки за здравословно хранене.

 

 

 

Добавено на 22.11.2010 г.

 

НОВИНИ