РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с предстоящо спиране на водоподаването на 14.09.2010г./вторник/, в ж.к. „Ален мак” , ж.к. „Еленово 2” и с. Изгрев е необходимо всички собственици на Обекти с обществено предназначение /заведения за обществено хранене, детски ясли, детски градини и млечни кухни/:

-        да се снабдят с резервни съдове за вода;

-        да преминат изцяло на съдове за еднократна употреба;

-        да се спазват стриктно дезинфекционен режим.

Всичко това е необходимо с цел предотвратяване рисковете за здравето на населението.

Здравните инспектори от РИОКОЗ – Благоевград ще извършват проверки на място в Обектите с обществено предназначение.

 

 

 

Добавено на 13.09.2010 г.

 

НОВИНИ