РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

   

      Уведомяваме Ви, че в брой 90 на Държавен вестник от 16.11.2010 г. е публикувано Постановление №264 от 9 ноември 2010 г. на Министерски съвет, с което е приета Наредба за условията и реда , при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.
    Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в Държавен вестник, като в преходните и заключителните разпоредби е посочен едномесечен срок от влизането и в сила за привеждането в съответствие с изискванията на наредбата на самостоятелните помещения, в които се допуска тютюнопушене.
       Пълният текст на Наредбата можете да изтеглите от тук.

       Сигнали до дежурния здравен инспектор могат да се подават в рамките на работното време на РИОКОЗ – Благоевград: 8.30 – 17.00 на тел: 073/885318.

     Отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

    

Знаци и маркировки

 

 ПРОВЕРКИ

        

Обновено на 10.01.2010 г.

 

НОВИНИ