РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

ХРАНИТЕЛНИ ОТРАВЯНИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

 

С настъпване на летния период и покачване на температурите нарастват рисковете от възникване на хранителни отравяния.

Биологичните замърсители /живи микроорганизми/ попадат в храната във всички етапи на добиване, обработване, опаковане, транспортиране, съхранение и реализация на храните. В някои случаи те променят вкуса на храната, но по-често такива промени няма, което представлява и основната им опасност.

При хранителните заболявания от микробен произход храната е добра среда за развитие на някои патогенни микроорганизми – при подходящи за това условия – висока температура и влажност.

Основен причинител на токсикоинфекциите е салмонелата, която причинява т.нар.

 

САЛМОНЕЛОЗА

при консумация на месо, мляко и яйца от болни животни и птици и вторично заразени през целия път от производството до консумацията. Най-често се срещат в месо и месни продукти, яйца и яйчни изделия, сухи млека.

Профилактика

1.             Недопускане на замърсявания на хранителни продукти чрез ветеринарен контрол над животните.

2.             Санитарен контрол при добива на месо, мляко и в заведенията за обществено хранене, както и лична хигиена на работниците, които са в контакт с храната.

3.             Недопускане на размножаване на салмонелите – съхранение в хладилни условия.

4.             Унищожаването на салмонелите чрез достатъчна температурна обработка.

 

СТАФИЛОКОКОВА ИНТОКСИКАЦИЯ

Причинява се от образувалия се стафилококов ентеротоксин, който се продуцира от някои щамове стафилокок. Основни източници са човека /от носоглътката и кожата/ и болни от мастит животни, които замърсяват суровото мляко, а чрез него – сладкарските и млечните изделия.

Възникват при неправилно съхранение на вече приготвена храна при нехладилни условия – достатъчни са 3-4 часа при 30-35ºС.

Профилактика

1.             Недопускане на замърсяване на храната – отстраняват се работниците с катар на горните дихателни пътища и кожни гнойни заболявания.

2.             Хладилно съхранение на продуктите и готовата храна.

 

БОТУЛИЗЪМ

Представлява най-тежкото хранително отравяне, което често завършва летално. Причинява се от микроорганизъм, който образува спори и се развива в среда бедна на кислород – консервирани зеленчуци и вътрешността на колбаси, шунка и риба. Най-често се среща в почвата и от там попада в храната – чрез недобре измити зеленчуци. Ботулиновият токсин е силно отровен – счита се за най-силния природен токсин. Образува се активно при 22-30ºСº, а токсинообразуването се прекратява в силно солена, сладка или киселасреда. Разрушава се при нагряване до 100ºСº за 5 минути. Обикновено тези замърсени консерви са бомбирани, а храната има признаци на развала – неприятна миризма, горчив привкус, но са описани случаи, при които няма промени.

Профилактика

1.             Широка здравна просвета сред населението – ботулизмът се среща най-често при консумация на домашно приготвени консерви.

2.             Използване на здрави, добре измити продукти и опаковки.

3.             Правилно консервиране /стерилизация/.

4.             В домашни условия да не се консервират меса, гъби, риба.

5.             Добре да се оглеждат консервите преди употребата им.

 

КОЛИЕНТЕРИТ

Замърсяване на храната с колибактерии става почти само от човека чрез замърсени ръце и храни. Заболяване възниква и след консумиране на храни, не съхранени в хладилни условия – месни, рибни, яйчни изделия. Характерно е това, че не се променя видът и вкусът на храната.

Профилактика

1.             Задължително измиване на ръце след ползване на тоалетна /колибактериите се намират и се развиват в чревния тракт на човека/.

2.             Съхраняване на хранителни продукти и готови храни в хладилни условия.

При повишаване на температурите – 30-37ºСº, се създават оптимални условия за развитие на патогенните микроорганизми.

 

ПРЕПОРЪКА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

 

БЪДЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАТЕЛНИ КЪМ ХРАНИТЕ, КОИТО КОНСУМИРАТЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО!!!

1.             Хранителните продукти и готовите храни да се съхраняват само в хладилни условия.

2.             Да се спазва добра термична обработка – да не се консумират полусурови или недопечени месни, яйчни и млечни изделия.

3.             Едно ястие, веднъж размразено или затоплено, не бива да се охлажда или замразява отново.

4.             Да се избягва консервирането на месо и риба в домашни условия.

5.             Консервирането на плодове и зеленчуци да се извършва правилно и внимателно, като се използват здрави и цели плодове и зеленчуци, които са добре измити; стъклените буркани и капачки да бъдат здрави и старателно измити.

6.             Да не се консумират бомбирани консерви, храни с начални признаци на развала или несъхранявани в хладилник.

7.             Да се купуват храни само от магазинната мрежа, защото там са спазени всички условия на съхранение и е гарантирано качеството и произхода им. Купуването на храни от улицата е рисковано.

 

 

Добавено на 08.06.2007 г.

 

НОВИНИ